Verandering in de behandeling van uw verzekeringen per 15 oktober jl.

Overheveling schadeverzekeringen

Anderhalf jaar geleden fuseerde de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO) met Verus om samen sterker de toekomst tegemoet te gaan. Ook uw collectieve verzekeringen worden sinds die tijd vanuit Verus samen met Aon verzorgd. Verus werkt al voor de fusie samen met Raetsheren van Orden op het gebied van verzekeringen. Verus heeft voor Raetsheren van Orden gekozen als partner voor de collectieve schadeverzekeringen. In de praktijk betekent het dat alle collectieve schadeverzekeringen(zowel op bestuurs-, als op schoolniveau) per 15 oktober 2016 zijn overgeheveld van Aon naar Raetsheren van Orden. Het samenvoegen en harmoniseren van de verzekeringspakketten van oud-VKO- en Verus-leden geeft mogelijkheden om nog betere afspraken en condities te bewerkstelligen.

Wat verandert er?

Vanaf 15 oktober 2016 is het hele verzekeringspakket over naar Raetsheren van Orden en kunt u gebruikmaken van de dienstverlening van Raetsheren van Orden. U kunt dan uw vragen over de collectieve verzekeringen en nieuwe schades richten tot Raetsheren van Orden via de website www.verusverzekeringen.nl. Uw digitale polisdossier blijft voor u beschikbaar. Voor lopende schades (ingediend voor 15 oktober 2016) kunt u contact opnemen met Aon. Vanaf 1 januari 2017 ontvangt u de nieuwe factuur voor uw collectieve verzekeringen. Uiteraard kunt u uw vragen ook aan Verus stellen.

Wat verandert er niet?

Aon blijft de partner van Verus op het gebied van risicomanagement rondom verzuim, WGA-wetgeving en vervangingskosten.

Vragen?

Om het u gemakkelijk te maken heeft Verusj voor u een vraag-en-antwoord document gemaakt dat u kunt bekijken op www.verus.nl/verzekeringen. Hebt u een vraag die er niet tussenstaat of wilt u een aanvullende toelichting? Aarzel niet, maar neem contact op met onze verzekeringsspecialisten Carola van der Meeren, cvandermeeren@verus.nl, 06 21 81 84 53 of Lex Joosten 06 54 25 68 14, ljoosten@verus.nl.

Waar vind ik informatie over verzekeringen en gegevens van mijn contactpersonen?

Uw verzekeringen zijn overgevoerd naar Raetsheren van Orden, tenzij u bij Verus heeft aangegeven dat u bij Aon verzekerd wilt blijven. Dit kon u tot en met 31 oktober 2016 doen. Als u ervoor heeft gekozen om uw verzekeringen over te laten voeren naar Raetsheren van Orden, dan vindt u alle benodigde informatie en gegevens van uw contactpersonen via onderstaande knop.

Verus Verzekeringen

Heeft u ervoor gekozen om bij Aon te blijven? Neem bij vragen contact op met accountmanagers Ruud van Houten (ruud.van.houten@aon.nl) of Henri Damen (henri.damen@aon.nl).